Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của khoa Kế toán-Kiểm toán

Khoa Kế toán Kiểm toán được trang bị 35 phòng học lý thuyết với diện tích khoảng 2.400m2, 01 phòng hội thảo, 05 phòng thực hành.

Phòng Hội thảo khoa Kế toán-Kiểm toán

Phòng hội thảo của Khoa Kế toán Kiểm toán có sức chứa khoảng 150 chỗ, hệ thống âm thanh, máy chiếu, ánh sáng hiện đại phục vụ cho hội thảo, hội nghị khoa học, sinh hoạt chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên.

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của khoa Kế toán-Kiểm toán

Phòng thực hành kế toán số 1

Phòng thực hành kế toán số 1, với 42 bộ máy tính, 01 máy chủ của Nhật Bản hiện đại, tốc độ cao; hệ thống máy chiếu phục vụ cho các học phần thực hành.

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của khoa Kế toán-Kiểm toán

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của khoa Kế toán-Kiểm toán

Phòng thực hành kế toán số 2

Các phòng thực hành số 2, số 3, số 4 được thiết kế theo mô hình phòng kế toán ảo, mỗi nhóm bao gồm 05 máy tương ứng với một phòng kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và 04 kế toán phần hành, một phòng thực hành bao gồm 8 nhóm (40 bộ máy tính), kết nối mạng Lan, 01 máy chủ, 01 máy Photocopy, 01 máy scan, 01 máy in, 03 tủ đựng tài liệu, các bộ tài liệu kế toán được scan từ chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán thực tế của các doanh nghiệp.

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của khoa Kế toán-Kiểm toán

Phòng thực hành kế toán số 3

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của khoa Kế toán-Kiểm toán

Phòng thực hành kế toán số 4

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của khoa Kế toán-Kiểm toán

Phòng thực hành kiểm toán

Phòng thực hành kiểm toán được thiết kế hiện đại, đầy đủ trang thiết bị như mô hình tại các công ty kiểm toán, các bộ dữ liệu mô phỏng được xây dựng chi tiết giúp cho sinh viên được tiếp cận hệ thống tài liệu, hồ sơ thực của các doanh nghiệp.

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của khoa Kế toán-Kiểm toán