Đại hội chi đoàn- Chi đoàn Đại học kế toán khóa 13

Ngày 18.4.2019, tại cơ sở Hà Nam, 13 chi đoàn Đại học kế toán khóa 13 đã tiến hành đại hội chi đoàn để kiện toàn Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2019-2020. Các chi đoàn đã tổ chức thành công đại hội, đã bầu ra được Ban chấp hành chi đoàn là những sinh viên tiêu biểu, có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, quy tụ được các đoàn viên trong chi đoàn.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đoàn trường giao, chuẩn bị cho tiến trình đại hội Liên chi Đoàn Kế toán Kiểm toán và đại hội Đoàn trường, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngày 18/4/2019 Liên chi Đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức tiến hành đại hội cho 13 chi đoàn Đại học Khóa 13 tại Cơ sở Hà Nam. Đại hội các Chi đoàn diễn ra trong không khí phấn phởi và thành công, qua đại hội các chi đoàn đã bầu ra được các Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới 2019-2020 là các đoàn viên tiêu biểu có năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong hoạt động tập thể, có khả năng quy tụ đoàn viên, được các đoàn viên trong chi đoàn tín nhiệm.

Đại hội chi đoàn- Chi đoàn Đại học kế toán khóa 13Ảnh: Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2017-2018 báo cáo kết quả hoạt động và điều hành đại hội

Đại hội chi đoàn- Chi đoàn Đại học kế toán khóa 13Ảnh: Các đoàn viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2019-2020

Đại hội chi đoàn- Chi đoàn Đại học kế toán khóa 13Ảnh: Thầy Nguyễn Văn Linh-Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Kế toán Kiểm toán tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kì 2019-2020

Đại hội chi đoàn- Chi đoàn Đại học kế toán khóa 13Ảnh: Chi đoàn chụp ảnh lưu niệm buổi Đại hội

  • Thứ Hai, 07:34 22/04/2019

Tags: