Kế hoạch hoạt động của CLB AAA năm học 2019-2020

Thông báo Kế hoạch sinh hoạt của CLB AAA năm học 2019-2020. Các thầy cô cố vấn CLB, Ban chủ nhiệm CLB và các thành viên CLB thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.

Kế hoạch hoạt động của CLB AAA.pdf

  • Thứ Ba, 09:45 08/10/2019

Tags: